Levertijd en retourneren

The Coloured House handelt alle orders met de grootste zorgvuldigheid af. De levertijd van onze producten ligt tussen de 1 dag en 3 weken, afhankelijk van de beschikbaarheid van het product.

Mochten er omstandigheden zijn ontstaan waardoor dit langer kan duren, dan wordt u daarvan in kennis gesteld. Wanneer een deel van uw bestelling gereed is voor verzending dan zal dit al naar u toe worden gezonden. Het restant van uw besteling zal automatisch in backorder worden gezet en zal zo spoedig mogelijk bij u worden afgeleverd.

Alle producten ondergaan een kwaliteitscontrole voordat zij naar onze klanten onderweg gaan. Echter, het kan nu eenmaal gebeuren dat u het niet eens bent met de kwaliteit van het aan u geleverde product. Neemt u voordat u het product terugstuurt eerst contact met ons op, om eventuele problemen te voorkomen.

Het is altijd mogelijk uw bestelling te ruilen of te retourneren.

 

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een eventuele mededeling, zoals een e-mail aan info@thecolouredhouse.nl, dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar:

The Coloured House
Buitendijks 40B
3356LX
Papendrecht
The Netherlands

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

 

Terugbetaling

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 3-7 zullen bedragen.

Laatst bekeken